The Comfort club

werkwijze

 

 

 

Ik coach kinderen vanuit mijn praktijk aan huis in Zwolle (Wipstrik). Een coaching traject start altijd met een intake. Als ouders/verzorgers ontvang je vooraf een intakeformulier. Door dit thuis in te vullen geef je me al wat meer inzicht in de hulpvraag van je kind, maar ook over jullie gezin en de thuissituatie. Tijdens de intake praten we verder en hoor ik vooral ook graag van je kind hoe hij/zij tegen deze hulpvraag aankijkt. Tijdens de intake voer ik het gesprek echt met de ouders/verzorgers en het kind samen. Dit doen we bij voorkeur fysiek, maar het kan eventueel ook online. We bepraten wat een coaching sessie jullie idealiter gaat opleveren. Aan het einde van de intake geef ik jullie alvast wat meer inzicht over het vervolg van de coaching. Meestal bestaat een coaching traject uit een intake, drie tot zes sessies en een eindevaluatie met de ouders. 

Iedere coaching is uniek. Logisch natuurlijk, want ieder kind heeft eigen strubbelingen, emoties, wensen en verwachtingen. Er is dus ook geen vast programma wat ik hier kan beschrijven. Per sessie kijk ik wat jouw kind nodig heeft en welke werkvormen hier het beste bij passen. Ik kijk daarbij op drie niveaus: cognitief (wat denkt het kind over zichzelf, welke aannames gaan er in zijn/haar hoofd om?), emotioneel (wat voelt het kind?) en lichamelijk (hoe reageert het lichaam fysiek op deze gedachtes en emoties?). 

Heel regelmatig wordt tijdens het traject helder dat het helpend kan zijn om ook een coach sessie met ouders/verzorgers te plannen. Gedachtes en emoties van een kind komen geregeld voort uit patronen binnen het gezin (het systeem). Hier als ouder/verzorger inzicht in krijgen is van grote waarde om de strubbelingen of problemen van het kind te veranderen. 

Ik heb een heel pakket aan werkvormen die ik kan toepassen in mijn coaching. Denk hierbij aan spelkaarten (bijv. het kwaliteitenspel), creatieve materiaal (tekenspullen, klei, verf), knuffels en poppen, edelstenen. En ook ga ik regelmatig met kinderen naar buiten, om te kunnen bewegen, klimmen en rennen bijvoorbeeld. Vaak weet ik van tevoren niet precies welke werkvorm ik ga inzetten, maar laat ik dit intuïtief aan het kind over. Waar heeft hij/zij op dat moment zin in? Waar gaat zijn/haar interesse naar uit? Want pas als een kind lol heeft in een bepaalde opdracht, dan zorgt dit voor resultaat! 

Veel van mijn sessies begin ik met een korte ontspanningsoefening. Je kind kan even aarden en de gedachtes van de dag los laten. Afsluiten doe ik vaak met een affirmatie. We zetten samen een doel voor de rest van de week, maand of voor de volgende sessie.

 

talenten

Coaching kan voor kinderen soms best heftig, moeilijk en emotioneel zijn. Niet ze gek ook, als alles goed en soepel verloopt wordt er meestal niet bij een kindercoach aangeklopt. In coaching sessies ga ik samen met het kind aan de slag met die soms heftige en moeilijke emoties. Vertrouwen, veiligheid en openheid zijn daarbij hele belangrijke waarden voor me. Tegelijk doe ik altijd mijn best om de coaching ook leuk te laten zijn voor het kind. We lachen samen en proberen juist om negatieve gevoelens en emoties om te zetten naar iets positiefs. Hierbij maak ik gebruik van de talenten van je kind. Want ieder kind heeft er zoveel! Deze talenten op een eigen en vertrouwde manier inzetten is vaak de sleutel tot een succesvolle oplossing van problemen en kwetsbaarheden. 

Contact opnemen

Wil jouw kind aan de slag om meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, om weerbaarder, autonomer of vrijer te worden? Dan kom ik graag in contact!